Ve srovnání čerpání z fondů EU si Česko vede dobře, v žebříčku evropské sedmadvacítky je na 12. místě

Ve srovnání čerpání z fondů EU si Česko vede dobře, v žebříčku evropské sedmadvacítky je na 12. místě

10. 11. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj 10. listopadu uskutečnilo online jednání Rady pro fondy Evropské unie (dříve Rada ESIF) na pracovní úrovni. Členové Rady řešili hned tři programová období – byla jim předložena dokumentace o uzavírání období 2007-2013, aktuální data k období 2014-2020 i nejnovější informace o přípravě nové unijní sedmiletky 2021-2027.

Ve srovnání čerpání z fondů EU si Česko vede dobře, v žebříčku evropské sedmadvacítky je na 12. míst

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena