Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce pomohou v boji proti koronaviru

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce pomohou v boji proti koronaviru

21. 1. 2021

Programy nadnárodní spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE a INTERREG DANUBE a program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE i přes probíhající pandemii COVID-19 úspěšně pokračují v realizaci. U všech programů bylo pro rok 2020 splněno pravidlo n+3 a k začátku roku 2021 je u těchto programů rozděleno zhruba 95 % z celkové alokace programů, která činí 827 mil. EUR. Zbytek peněz se zaměří na zvládání boje proti koronaviru.

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce pomohou v boji proti koronaviru

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena