Posílení přeshraniční spolupráce, především obcí v přeshraničním česko – polském území

Posílení přeshraniční spolupráce, především obcí v přeshraničním česko – polském území

20. 10. 2020

V reakci na aktuální dopady pandemie COVID byla v programu spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polská republika CZ - PL vyhlášena výzva k předkládání žádostí o příspěvek na spolupráci přeshraničních institucí v době koronaviru.

Posílení přeshraniční spolupráce, především obcí v přeshraničním česko – polském území

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena