O rozvoji měst a bydlení jednalo OSN v Ženevě

O rozvoji měst a bydlení jednalo OSN v Ženevě

15. 10. 2021

Ministři a zástupci členských států Evropské hospodářské komise OSN (EHK) se sešli na plenárním zasedání Výboru pro rozvoj měst, bydlení a management pozemků. Jeho hlavním tématem bylo „Dostupné, přiměřené a odolné bydlení v životaschopných městech (včetně měst, která čelí extrémním klimatickým podmínkám)“. Jednání Výboru na ministerské úrovni se koná jednou za zhruba čtyři roky a proběhlo ve dnech 6. - 8. října 2021 v Ženevě.

O rozvoji měst a bydlení jednalo OSN v Ženevě

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena