MS2014+ ukázal své kvality v době covidové

MS2014+ ukázal své kvality v době covidové

1. 3. 2021

Hlavním účelem Monitorovacího systému evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) pro programové období 2014–2020 (MS2014+) bylo usnadnit přípravu a podávání žádostí o podporu a realizaci projektů financovaných z evropských dotací. Plně nahradil tři rozdílné systémy pro žadatele/příjemce dotačního období 2007–2013 spadající do gesce Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí a doplnil je o další potřebné aplikace a možnosti. Byl vybudován jako plně digitalizovaný systém, jehož přínosy se osvědčily v době pandemie COVID-19 jak na straně žadatelů, tak státní správy.

MS2014+ ukázal své kvality v době covidové

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena