Jak je to s EU dotacemi a možným střetem zájmů

Jak je to s EU dotacemi a možným střetem zájmů

23. 9. 2021

Aplikace opatření zamezujících střetu zájmů je obecného charakteru a dotýká se projektů podaných po 1. 9. 2017 v programovém období 2014–2020, přesněji jen těch, kde je posouzení střetu zájmů dle zákona při poskytnutí dotace relevantní. Za projekty, které jsou dotčeny auditem Evropské komise, Česká republika nepředložila k proplacení žádnou platbu, vyjma obecně známého projektu společnosti Fatra. Auditem tedy žádná jiná dotace či částka ohrožena není.

Jak je to s EU dotacemi a možným střetem zájmů

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena