Územní plán 2018

Dne 19. 4. 2018 rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 21/2018 byl schválen seznam akcí k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro program Podpora územně plánovacích činností obcí na podprogram Podpora územně plánovacích dokumentací obcí – dotační titul Územní plán pro rok 2018. Výše uvedeným rozhodnutím byl dále schválen seznam náhradních akcí a byly zamítnuty akce, které nesplnily podmínky programu.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena