Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Podpora rozvoje regionů 2019+ > Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena