Ministerstvo > Veřejné dražby > Z dražební praxe > Návrh zákona o dražbách byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení

Návrh zákona o dražbách byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení

V souladu s Výhledem legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021, který byl schválen usnesením vlády č. 91 ze dne 7. února 2018, předložilo Oddělení veřejných dražeb návrh nového zákona o dražbách. Hlavním cílem předmětné právní úpravy je především harmonizace právní úpravy dražeb s obecnou úpravou obsaženou v občanském zákoníku.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena