Ministerstvo > Veřejné dražby > Z dražební praxe > Jak má vypadat rozhodnutí o zamítnutí vydání koncese?

Jak má vypadat rozhodnutí o zamítnutí vydání koncese?

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) jako věcně příslušný orgán státní správy dle ust. § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, vydává k žádostem o vydání koncese k provádění veřejných dražeb své závazné stanovisko.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena