Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Národní plán obnovy > Zavedení rekodifikace stavebního práva do praxe

Zavedení rekodifikace stavebního práva do praxe

1.6.1. Zavedení nového stavebního zákona a pozemkového zákona do praxe

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena