Formuláře

Formuláře žádostí o úkony stavebních úřadů a formulář návrhu na stanovení ochranného pásma podle vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona.  

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena