Oddělení realizace MS

Oddělení realizace monitorovacích systémů zajišťuje jménem Ministerstva pro místní rozvoj provoz monitorovacích systémů pro administraci Evropských fondů a Národního plánu obnovy, jmenovitě provoz systému za programová období 2004-2006 MSSF, 2007-2013 MONIT7, Benefit+ a MSC 2007, 2014-2020 MS2014+ a pro aktuální programové období 2021 – 2028 MS2021+. Ve spolupráci s Oddělením metodické podpory monitorovacích systémů připravuje metodiku a rozvoj pro monitorovací systémy.  

Ing. Michal Laštovka

Vedoucí oddělení
Tel.: +420 224 864 084

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena