Oddělení metodické podpory MS

Hlavním posláním oddělení metodické podpory MS je ve spolupráci s odd. 61 výkon funkce NOK v oblasti informačního zajištění kohezní politiky v ČR.  Odd. 62 se podílí na tvorbě celostátní koncepce kohezní politiky a stanovování rozvojových oblastí a cílů kohezní politiky realizovaných z prostředků Evropské unie nebo ostatních zahraničních zdrojů v oblasti informačního zajištění a podílí se v této oblasti na tvorbě koncepce systému čerpání prostředků z Evropské unie nebo ostatních zahraničních zdrojů včetně jeho harmonizace a koordinace  s mezinárodními a nadnárodními systémy.

Ing. et Ing. Zdenka Marciánová

Vedoucí oddělení
Tel.: +420 224 864 083

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena